Tälta i fjällen

Att hitta någonstans att bo till fjälls är enkelt. Fjällhotell, stugor och fjällstationer finns i de flesta områden. Men vill du ut i väglöst land, vid sidan av de markerade lederna, är det tält som gäller.

Några fjällsäkra tips

Att tälta fritt i naturen är ofta helt fantastiskt och många fjällbesökare har sina favoritplatser som de återkommande besöker. I princip kan du tälta fritt på fjället men naturligtvis måste du ta hänsyn till renskötseln och inte tälta för nära där renar uppehåller sig. 

Tältar du invid fjällstationer och fjällstugor betalar du en serviceavgift och kan då nyttja faciliteterna på plats.

En rekommendation är att du använder ett så kallat lättviktstält med många staglinor, bra ventilation och med både ytter- och innertält. Det kan också vara skönt med myggnät för tältöppningen. På fjället behöver du skydd mot både regn, vind och mygg. Om du vill bo mer bekvämt så finns det bra lättviktskåtor som är rymliga och stabila.

Sommartid, i bra väder, är det ofta lätt att hitta en bra tältplats men välj alltid plats för din tältning med omsorg. Vid häftiga regnväder kan även små bäckar svämma över och på högre höjd kan starka vindar utsätta tältet för hårda påfrestningar. Vintertältning ställer ännu högre krav på såväl dig som på tältet. Välj din plats för vintertältning med ännu större omsorg än sommartid.

Några tips till dig som vill vintertälta

Ett självstagande kupol- eller tunneltält är stadigare och lättare att sätta upp i snö än ett traditionellt ryggåstält. Det finns särskilda tältpinnar för vinterbruk som är betydligt längre än de vanliga. Skidor och stavar kan också användas för att staga tältet. Naturligtvis är också kravet på övrig utrustning större på vintern. Kraftigt liggunderlag, varm sovsäck, varma rastplagg och en bra spade är nödvändigt.

  • Välj - om möjligt, en vindskyddad plats för tältet.
  • Skotta upp snö längs tältets ytterkanter, som skydd mot drag.
  • Lägg upp en mur av snöblock på vindsidan som skydd.
  • Gräv ut vid absiden (utrymmet mellan yttertält och innertält), så att det blir plats vid tältöppningen för matlagning och förvaring av packningen. 

Träna hemma eller i vindskyddad terräng först

Fjällsäkerheten börjar hemma. Testa alltid att sätta upp och bo i ditt tält hemmavid, i vindskyddad terräng, innan du ger dig ut på tur i öppen fjällterräng. Ett tält som du inte vet hur det ska sättas upp är inte till stor nytta den dag det verkligen behövs.

Tältning gör att ryggsäcken blir tyngre. Utöver tält, sovsäck och liggunderlag måste kök, matlagningsatiraljer samt mat bäras. I stugor och på fjällstationer går det dock oftast att komplettera provianten och därmed minska såväl volym som vikt.

Om allemansrätten och tältning

Tänk även på med vilken rätt du använder naturen som tält och lägerplats. I naturreservat och nationalparker kan särskilda regler gälla.  På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om tältning och allemansrätt.