Om fjällsäkerhetsrådet

Fjällsäkerhetsrådet består av representanter för organisationer och myndigheter med stor samlad kunskap om fjällsäkerhet. Uppgiften är att förebygga tillbud och olyckor genom att dels informera och utbilda om fjällsäkerhet, dels stödja forskning och utveckling på området. Fjällsäkerhetsrådet arbetar under Naturvårdsverket.