Krokoms fjällsäkerhetskommitté

I kommunen finns en fjällsäkerhetskommitté som arbetar med fjällsäkerhet i olika former. 

Kommitténs övergripande mål är 

  • att arbeta för ett säkrare turist- och friluftsliv i våra fjällområden
  • att genom informations- och utbildningsinsatser sprida kunskap om fjällsäkerhet bland våra turister och bland allmänheten
  • att genom samarbete med andra organisationer, myndigheter och företag främja arbetet med fjällsäkerhet i Krokoms kommun.

Ett viktigt arbete för kommittén är informationsinsatser i olika former. Bland annat försöker vi informera om fjäll- och lavinkunskap. Vi planerar årligen en utbildning av skoterpatruller som ska vara ute på olika skoterevenemang och skoterleder och informera. Kommittén har en Facebooksida där man kontinuerligt kan få aktuell information om fjällsäkerhet.

Fjällsäkerhetskommittén fungerar också som Fjällsäkerhetsrådets informationskanal lokalt. De lokala kommittéerna utgör med sitt kunnande och erfarenhet ett viktigt underlag för Fjällsäkerhetsrådets arbete.

I kommittén finns representanter från kommun, polis, räddningstjänst, fjällräddning, skoterklubbar och näringsliv.

Har du idéer som kan gynna fjällsäkerheten? Kanske du vill vara med i arbetsgruppen, eller vill du framföra andra synpunkter? Kontakta i så fall idrottssamordnaren eller någon annan i kommittén.

Andreas Eriksson
Krokoms Kommun
Offerdalsvägen 14                  
835 31 KROKOM                 
0640-163 29 
andreas.eriksson@krokom.se