Lagar och regler

För den som vill veta mer om lagstiftningen som styr bland annat fjällräddningens ansvar och vad som gäller dig som besökare eller guide i fjällen finns ett par lagar som är av vikt och som är bra att känna till.

Fjällräddningens och samhällets ansvar

Ditt ansvar i naturen och fjällen

Säkerhetsansvar för guider m.fl.

En konsument som deltar i en tjänst utsätts ofta för risker. Ditt ansvar som tjänsteleverantör är att minimera risken för personskador och se till så att tjänsten har en hög skyddsnivå.

Produktsäkerhetslagen ställer krav på dig som erbjuder tjänster. Ett viktigt krav är att du, som tjänsteleverantör, har huvudansvar för att tjänsten är säker. Du kan inte lasta över ansvaret på deltagarna själva. Därför kan du inte använda formuleringen av typen "Deltagande sker på egen risk".

När är en tjänst säker?

En vara eller tjänst är säker om den inte medför någon risk, eller bara låg risk, för människors hälsa och säkerhet. Vissa typer av tjänster är mer riskfyllda än andra och ställer större krav på dig som erbjuder tjänsten.

Checklista för arrangörer

  • Anpassa säkerhetsinformationen så att deltagaren både kan förstå och bedöma riskerna med aktiviteten, men även skydda sig mot riskerna.
  • Kontrollera regelbundet säkerheten på utrustning och andra delar av tjänsten som kan påverka säkerheten.
  • Ta hänsyn till olika deltagares allmänna färdigheter och beteenden och särskilt utsatta konsumentgrupper som barn, äldre, gravida eller personer med hjärtbesvär och liknande.
  • Se till så att personalen har tillräcklig kompetens.
  • Minska personskadorna vid olyckor genom att ha bra räddningsrutiner och räddningsutrustning tillgänglig. Genomför gärna övningar med personalen.
  • Ha ett genomtänkt förebyggande säkerhetsarbete. Utred olyckor. Förebygg och utveckla säkerheten.

Arrangörer har underrättelseskyldighet 

Du som är näringsidkare är skyldig att informera Konsumentverket om du får kännedom om att en tjänst, som du säljer eller har sålt, är farlig.