Förberedelser & Utrustning

Bra utrustning kan handla om överlevnad.  Med bra utrustning blir friluftslivet både roligare, enklare och säkrare. På vinterfjället sätts din utrustning på hårda prov. Blir det riktigt tufft kan utrustningen vara en fråga om liv eller död.

Var kritisk när du skaffar ny fjällutrusning. Den ska passa dig och dina behov.  Läs även  på vår webbplats om hur du kan förbereda dig för din fjälltur, genom att vara förberedd så får du mer ut av din  upplevelse!

Om val av friluftslivsutrustning

Den oumbärliga fjällkartan

Fungerar telefonen i fjället?

Säker med karta och kompass

Fjällräddningen i Sverige

Om att tälta i fjällen

Några saker att tänka på

  • 1 Lämna alltid färdmeddelande
  • 2 Anpassa din tur efter vädret
  • 3 Ta med karta och kompass