Pressmeddelande 2018-08-07

De svenska fjällen lockar allt fler utländska besökare

Två av tre fjälldestinationer och fjällstationer uppger att antalet utländska besökarna har ökat de senaste fem åren. Fler än 150 000 utländska vandrare, cyklister och löpare väntas komma till fjällen denna sommar. Nederländska besökare ökar mest och vildmarksupplevelsen är den främsta besöksanledningen. Det visar en ny enkätundersökning från Fjällsäkerhetsrådet.

– Den vildmark svenska fjällen erbjuder är unik och det är glädjande att allt fler utländska besökare upptäcker det. Samtidigt ställer det krav på bra och anpassad information, för att göra deras vistelse så trygg som möjligt, säger Per-Olov Wikberg, nationell samordnare på Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket.

Fjällsäkerhetsrådet genomförde under början av sommaren en enkätundersökning om besöks- och aktivitetsutvecklingen i sommarfjällen. Bland de svarande finns destinationer som Åre och Sälen samt STF:s fjällstationer från söder till norr i fjällkedjan. Drygt sex av tio bedömer att det totala besöksantalet kommer att öka jämfört med förra året och närmare nio av tio har upplevt en generell ökning av besökstalen de senaste fem åren.

Två av tre rapporterar att antalet utländska besökare har ökat under perioden där nederländare är den nationalitet som har ökat mest. De främsta skälen för att besöka de svenska fjällen är vildmarksupplevelserna och ett generellt ökat intresse för Sverige, enligt respondenterna i enkätundersökningen 

– De internationella besökarna är ofta välutrustade men samtidigt oförberedda på de snabba väderomslagen i fjällen. Många överskattar också sin förmåga att navigera i den ibland komplicerade fjällterrängen, säger Per-Olov Wikberg.

För att nå utländska fjällbesökare arbetar Fjällsäkerhetsrådet genom ett flertal kanaler. På www.fjallsakerhetsradet.se finns säkerhetsinformation på engelska. Samma information distribueras också via de stora fjälldestinationerna och på STF:s fjällstationer där personalen dessutom har stor kunskap om fjällsäkerhet. 

De lokala fjällsäkerhetskommittéerna är också en viktig resurs som ofta kommer i kontakt med de internationella besökarna. I fjällens övernattningsstugor och vindskydd finns sedan några år även en färdmeddelandebok med säkerhetsinformation på både svenska och engelska.

– Polisens fjällräddning får varje år ett antal larm via andra länders räddningstjänster beroende på att utländska besökare inte alltid vet hur de ska kontakta fjällräddningen. Genom att som vandrare bidra med information i färdmeddelandeboken om tidpunkt när man passerar vindskydd och fjällstationer och planerad färdväg underlättar man för Fjällräddningen om de behöver rycka ut, säger Per-Olov Wikberg

Fjällsäkerhetsrådets enkät genomfördes mellan 22 maj till 3 juli och besvarades av vd:ar eller motsvarande befattningar vid 29 fjälldestinationer och fjällstationer, bland dem Sälen, Åre och Hemavan Tärnaby samt STF:s största fjällstationer utmed den svenska fjällkedjan.

Kontakt

Per-Olov Wikberg, samordnare för Fjällsäkerhetsrådet vid Naturvårdsverket, 010-698 10 53, 076-115 16 79, per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se


Publicerat: