Lättläst om Fjällsäkerhetsrådet

Vi som arbetar med fjällsäkerhet vill att alla som kommer till fjällen ska veta hur man gör för att undvika olyckor. Det är till exempel viktigt att ha med sig rätt utrustning och att veta vilka platser man ska akta sig för. En annan del av arbetet handlar om vad man ska göra om man ändå skulle hamna i en besvärlig situation på fjället. Man kan till exempel överraskas av en snöstorm, tät dimma eller en lavin.

Vilka arbetar med fjällsäkerhet?

Det finns flera myndigheter och organisationer som arbetar med fjällsäkerhet på olika sätt.

Naturvårdsverket är en myndighet som ska

  • hjälpa de olika verksamheterna att samarbeta  
  • se till att det finns information och utbildning om fjällsäkerhet 
  • följa och stödja forskning och utvecklingsarbete om fjällsäkerhet.

När en olycka har inträffat i fjällen är det Fjällräddningen som rycker ut. Polisen är den myndighet som ansvarar för fjällräddningen.

Om Fjällsäkerhetsrådet

Naturvårdsverket är den myndighet som har fått Riksdagens och regeringens uppdrag att ansvara för fjällsäkerhetsarbetet.  För att kunna genomföra detta arbetet så har Naturvårdsverket ett fjällsäkerhetsråd där personer från 18 myndigheter och organisationer finns med som vet mycket om fjäll och fjällsäkerhet. 

Hör av dig till oss

Vi vill gärna att du hör av dig till oss om du har idéer eller synpunkter på Fjällsäkerhetsrådets arbete. 

Vi hjälper gärna till – men ansvaret är ditt!

Vi vill att alla som besöker fjällen ska få härliga upplevelser och slippa olyckor. Vi ger råd och tips inför fjällturen och varnar för de faror som kan finnas på fjället. Men vi kan inte påverka naturens krafter. Den som besöker fjällen har själv det största ansvaret för att allt ska gå bra.

Lokala fjällsäkerhetskommittéer

Det finns 13 lokala arbetsgrupper inom varje fjällkommun som är knutna till Fjällsäkerhetsrådet. De kallas för fjällsäkerhetskommittéer. I de olika fjällsäkerhetskommittéerna ingår till exempel Fjällräddningen, Polisen och lokala organisationer. I fjällsäkerhetskommittéerna finns kunskaper om det egna fjällområdet. Kontakta gärna en fjällsäkerhetskommitté om du vill ha information om leder där man kan ta sig fram, lavinrisk eller annat som rör just det område som du tänker besöka.