Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Fjällsäkerhetsrådets kansli, ordförande och ledamöter.

Kansli

Postadress

Fjällsäkerhetsrådet
Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Epost

per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Telefon

010-6981053

Besöksadress

Forskarens Väg 5
831 40 Östersund

Presskontakt
Samordnare

Per-Olov Wikberg
010-698 10 53
076-1151679
Skicka e-post

Fler presskontakter

Ordförande

Ingela Hiltula, Naturvårdsverket
010-698 15 80
Skicka e-post

Ledamöter

Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandets webbplats
Andreas Karlsson
Skicka e-post

Försvarsmakten

Försvarsmaktens webbplats
Johan Larsson
Skicka e-post

Konsumentverket

Konsumentverkets webbplats
Richard Staxler
Skicka e-post

Lantmäteriet

Lantmäteriets webbplats
Mattias Eriksson
Skicka e-post

Länsstyrelsen Dalarnas län

Länsstyrelsen Dalarnas läns webbplats
Helena Ohlsson
Skicka e-post

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Länsstyrelsen Jämtlands läns webbplats
Lars Back
Skicka e-post

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen Norrbottens läns webbplats
Erik Granerot
Skicka e-post

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Länsstyrelsen Västerbottens läns webbplats
Johan Lindberg
Skicka e-post

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB:s webbplats
Niklas Bondesson
Skicka e-post

Polisen

Polisens webbplats
Mattias Wiklund
Skicka e-post

SBO, Svenska Bergsguideorganisationen

SBO:s webbplats
Josef Westerlund
Skicka e-post

SLAO, Svenska skidanläggningars organisation

SLAO:s webbplats
Titti Rodling
Skicka e-post

SMHI

SMHI:s webbplats
Mats Johansson
Skicka e-post

SSR - Svenska Samers Riksförbund

SSR- Svenska Samers Riksförbunds webbplats
Matti Berg
Skicka e-post

STF, Svenska turistföreningen

STF:s webbplats
Johan Påve
Skicka e-post

SVEFRO - Svenska Fjällräddares Riksorganisation

SVEFRO:s webbplats
Rickard Svedjesten
Skicka e-post

Svenska Fjälledarorganisationen

Svenska Fjälledarorganisationens webbplats
Markus Nyman
Skicka e-post

Svenska Fjällklubben

Svenska Fjällklubbens webbplats
Göran Wallin
Skicka e-post

Svenska Klätterförbundet

Svenska Klätterförbundets webbplats
Jenny Råghall
Skicka e-post