Fjällräddning

Polisen ansvarar för att söka efter och rädda människor i fjällen. Till sin hjälp har de Fjällräddningen, som bygger på insatser från frivilliga som utbildas och utrustas av Polisen. Fjällräddarna hjälper människor som försvunnit eller utsatts för fara i fjällen. Fjällräddarna arbetar under ledning av en räddningsledare från Polisen eller en insatsledare från fjällräddningen.

Alpina fjällräddare och grotträddare

Alpina fjällräddare är specialiserade på att arbeta vid branta partier som stup och klippor, till exempel vid räddningar med vinsch från polishelikopter. Det finns alpina fjällräddare i Kiruna och Östersund. Grotträddare är specialiserade på att utföra räddningsuppdrag i grottor. Flera av dem arbetar som grottguider vid sidan av fjällräddaruppdraget, vilket gör att de har stor kunskap om grottorna i området. Det finns grotträddare i Jämtland och Västerbotten.

Fjällräddarhundar

Fjällräddningens hundar har utbildning i lavinsök och eftersök i fjällterräng. Varje fjällräddningshund leds av en förare och tillhör en fjällräddningsgrupp. Hundarna och deras förare prövas och godkänns av polisens provledare innan de kan börja arbeta inom fjällräddningen.

Fjällräddare på skoter

Fjällräddare har enligt terrängkörningsförordningen rätt att köra skoter i områden där det är förbjudet för allmänheten. De måste dock ta ansvar för miljön genom att visa hänsyn mot renskötsel, flora och fauna.

Fjällräddare på uppdrag

Fjällräddare som åker skoter ska bära fjällräddaruniform och kunna visa upp fjällräddarlegitimation och körkort. Fjällräddarmärket ska sitta på skotern.  

Nationell samordning

Polismyndigheten står för den nationella samordningen och ansvarar för att fjällräddarnas utbildning och utrustning är likadan i de län som har fjällräddning.  Räddningsledare i de delar av landet som inte har fjällräddning kan begära hjälp från Fjällräddningen vid behov, till exempel om det blir snökaos någonstans i södra Sverige.

Samverkan med andra

Fjällräddarna samarbetar med flera myndigheter och organisationer, till exempel Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Fjällsäkerhetsrådet, länsstyrelsen, räddningstjänsten, olika turistorganisationer och liftanläggningarnas branschorganisation. 

Fakta om Fjällräddningen

Fjällräddare finns i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna. Arbetet utgår från bestämmelserna i lagen om skydd mot olyckor. Fjällräddarnas uniform är röd med reflexer och texten Fjällräddarna. Alpina fjällräddare och grotträddare har kläder som påminner om fjällräddarnas uniformer.