Fjällsäkerhetsrådets utbildningsmaterial för årskurs åtta

Vår fjällkedja utgör en unik miljö året runt – här finns växter, djur och vyer som inte finns någon annanstans i världen. En fjälltur erbjuder fantastiska möjligheter till upplevelser, men den ställer också krav på kunskaper, planering och utrustning.

Att kunna planera och genomföra en fjällvistelse, kort eller lång, gör oss förberedda på att hantera många andra situationer. Därför är en utbildning i fjällsäkerhet värdefull även för den som inte besöker fjällen. Även om vissa av övningarna naturligtvis görs lättast i fjällmiljö, så är utbildningen uppbyggd för att kunna genomföras även utanför fjällen.

En utbildning för högstadiet

Materialet vänder sig till dig som går på högstadiet, framför allt i årskurs åtta men det kan också användas av sjunde- och niondeklassare. Utbildningen lär dig grunderna om de svenska fjällen och hur en säker fjällvistelse kan planeras och genomföras, oavsett om det är på vintern eller under barmarkssäsongen. Utbildningen följer läroplanens mål, och lärare kan använda den för att sätta betyg i idrott.

Bakom utbildningsmaterialet står Fjällsäkerhetsrådet som består av representanter för myndigheter och organisationer med stor samlad kunskap om fjällsäkerhet. Fjällsäkerhetsrådets uppgift är att förebygga olyckor i fjällen genom att dels informera och utbilda om fjällsäkerhet, dels stödja forskning och utveckling på området.

Under lång tid har lokala fjällsäkerhetskommittéer i fjällområdena utbildat skolelever i fjällsäkerhet. Dessa erfarenheter har varit en viktig grund när utbildningsmaterialet har utvecklats.

Materialets olika delar

Elevmaterialet består av ett antal olika delar som förenar teori och praktik:

Läsmaterial

Läsmaterialet består dels av en del som handlar om själva fjällkedjan, dess geografi, djur, växter och historia. Det består också av olika avsnitt som handlar om allt ifrån hur man förbereder en fjälltur, till fjällens speciella väderförhållanden och vad Allemansrätten betyder i fjällmiljö och hur man ska förstå olika tecken och skyltar. Vi går också igenom vad som händer med kroppen när den blir nedkyld, hur man kan hjälpa varandra när det händer. Vidare får du lära dig om laviner, hur de skapas och hur man kan undvika dem.

Praktisk övningar

Dessa övningar ska hjälpa dig och dina klasskamrater att träna ett antal praktiska situationer som man kan ställas inför i fjällen. Övningarna genomförs i grupp och er lärare kommer att gå igenom hur varje övning ska genomföras. Några av övningarna handlar om att planera och hitta rätt, bada i isvak och göra upp eld utomhus med olika hjälpmedel. Viktiga moment i övningarna är också vad du och dina kamrater ska göra om ni överraskas av dåligt väder och måste söka skydd.
Till de praktiska övningarna kommer det även att finnas korta instruktionsfilmer.

Kunskapsfrågor

Svaren på kunskapsfrågorna hittar du dels i läsmaterialet, dels genom att genomföra de olika praktiska övningarna. Din lärare kommer att berätta vilka delar av kunskapsfrågorna som är aktuella för just er klass liksom vilka delar av läsmaterialet och de praktiska övningarna som är det.

Material till utbildningens olika delar och verktyg