Information inför besök i sommarfjällen

LÅNGA DAGAR, LJUSA NÄTTER, GRÖNSKANDE FJÄLLHEDAR, PORLANDE BÄCKAR OCH JOKKAR, BETANDE RENAR OCH ALLT MINDRE OCH FÄRRE SNÖLEGOR.  FJÄLLMILJÖN UNDER SOMMAREN INBJUDER TILL FANTASTISKA UPPLEVELSER OCH FÖR ATT BIDRA TILL ATT UPPLEVELSEN BLIR SÅ BRA SOM MÖJLIGT SÅ HAR VI SAMLAT NÅGRA VÄRDEFULLA TIPS OCH RÅD FÖR DIG ATT TA DEL AV INNAN DU BEGER DIG AV. 

  • Allemansrätten gäller i fjällen och du är välkommen att besöka dem för härliga upplevelser. Samtidigt får inte nyttjandet av allemansrätten på fjället ske så att det medför nämnvärd skada eller avsevärd olägenhet för samebyarnas renskötsel. Läs mer på 
    www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten/platser/fjallen/

Tips för en trygg fjällupplevelse

VÄLJ RÄTT UTRUSTNING
Kläder och skor ska tåla vind och väta. Kläderna bör kunna bäras i flera skikt för att enkelt anpassas efter väder och temperatur. Bra utrustning behöver inte vara dyr och
en klokt packad ryggsäck bör inte vara för tung. På Fjällsäkerhetsrådets webbplats finns checklistor över lämplig utrustning för olika aktiviteter i olika typer av fjällmiljöer.

MEDDELA FÄRDVÄG OCH BERÄKNAD ÅTERKOMST
Det är viktigt att någon känner till er planerade färdväg och när ni räknar med att komma tillbaka. Meddela en vän, en släkting eller någon annan som kan slå larm om ni inte skulle återvända som planerat. På vår webbplats kan du skriva och lämna dina färdmeddelanden digitalt, du hittar tjänsten på www.fjallsakerhetsradet.se/forberedelser/fardmeddelandefunktion/

ANPASSA DIN FJÄLLTUR EFTER VÄDRET
Vädret kan slå om hastigt i fjällen. Ta del av lokala och aktuella väderprognoser via radion eller webbplatsen www.smhi.se. Vädertjänster erbjuds även som applikationer för mobiltelefoner. Respektera alltid utfärdade fjällvädervarningar.

FÖLJ MARKERADE LEDER
Det finns hundratals mil markerade leder i fjällen, med bland annat avståndsmarkeringar, övernattningsstugor och hjälptelefoner. De flesta gör klokt i att följa lederna, och är ett säkrare alternativ om ni av någon anledning skulle behöva hjälp.

TA MED KARTA OCH KOMPASS
Se till att ha med en karta som är aktuell. Kompass behövs framförallt utanför markerade leder. Användning av kompass kräver dock kunskaper – instruktioner finns på Fjällsäkerhetsrådets webbplats. Komplettera gärna med GPS eller mobila applikationer vilka erbjuder möjlighet till att kunna orientera sig, men tänk på att batterier laddas ur snabbt när det är kallt.

RÅDFRÅGA ERFARNA MÄNNISKOR
Människor som ofta vistas i fjällen kan ge viktig information. Ta kontakt och ställ frågor om vägval, vattenstånd, broar och annat som underlättar er planering. Det finns lokala fjällsäkerhetskommittéer med stora kunskaper om fjällen i sina närområden. Du hittar
kontaktuppgifter till dem på www.fjallsakerhetsradet.se


Publicerat: