Skridskoåkning i fjällen

Säsongen för långfärdsskridskor är kort, men när förutsättningarna är goda så kan man åka skridskor i fjällmiljö under oktober-december beroende av isläggning och om det är är lite eller mycket snö på sjöisarna. 

Tänk på säkerheten när du ger dig ut på isarna och ha med dig nödvändig utrustning.Varje år händer många olyckor där människor går genom isen.

Då isarna i början av vintern kan vara svaga bör du alltid tänka på att vara rätt utrustad med räddningslina, torrt ombyte, isdubbar och något att flyta på innan du ger dig iväg. Glöm inte heller att ta med en bra och lika kunnig kompis på turen.

Faror på isen

På vissa områden gäller det att vara extra uppmärksam på tunn is, till exempel där vattnet under är i rörelse, där något isolerar eller leder värme. Mer specifika exempel på sådana områden är: vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn.

Isdubbar

Det är viktigt att ha isdubbar med sig ut på isen och att de sitter rätt. De ska sitta stadigt runt halsen, högt upphissade under hakan och utanför kläderna. Då är de lätta att få tag på och du skadar dig inte på dem om du ramlar i.

Det är även viktigt att veta hur du ska använda isdubbarna. Prova dubbarna, lossa dem med handskarna på, lägg dig ner och dra dig fram på isen. Då behärskar du greppen bättre om det blir allvar.

För att kunna ta sig upp med isdubbar krävs

 • en tillräckligt stark iskant
 • väl inövad teknik, vattenvana och armstyrka samt viss sinnesnärvaro.
 • säkra och bra flytkläder. Det finns numera flytplagg i form av underställ med extrem flytförmåga liksom större overaller.

På Svenska livräddningssällskapets webbplats kan du lära dig mer om att färdas på frusna sjöar och vattendrag.

Tips och råd för säker skridskoåkning

Fjällsäkerhetsrådet har tillsammans med Issäkerhetsrådet tagit fram några tips och råd för en säkrare skridskotur i fjällen.

 • alttext

  Åk aldrig ensam.

  Det kan vara mycket svårt att ta sig upp själv om isen brister. De flesta allvarliga olyckorna har varit med ensamma åkare, eller grupper om två där båda gått igenom isen. Helst bör man vara tre eller fler och se till så att man håller avstånd så att inte alla åker i om isen brister.

 • alttext

  Använd ispik och isdubbar.

  Ispiken fungerar som ett känselspröt för att testa att isen håller. Isdubbarna ska hänga runt halsen nära hakan så att de är lätt att komma åt dem snabbt. Glöm heller inte en kastlina för kamraträddning.

 • alttext

  Studera området där du ska åka.

  Ta med en karta och studera sjön eller vattendraget där du ska åka.

 • alttext

  Åk nära stranden.

  Genom att åka nära stranden har du kortare väg till fast mark om något slags tillbud skulle inträffa.

 • alttext

  Ta med torrt ombyte.

  Packa ett torrt ombyte i en plastpåse eller motsvarande som är försluten. Påsen packar du i en ryggsäck som då blir en viktig flythjälp om olyckan skulle vara framme.

 • alttext

  Lämna färdmeddelande.

  Meddela din färdväg till en anhörig samt när du beräknar att vara tillbaka.

 • alttext

  Behåll lugnet om isen brister.

  Om olyckan är framme och isen brister är det viktigt att andas lugnt. Vänd dig i den riktning där du kom ifrån och arbeta metodiskt med hjälp av isdubbarna för att ta dig ur vattnet mot säker is.

Mer om säkerhet på is