Ingela Hiltula ordförande för Fjällsäkerhetsrådet.

Ingela är även avdelningschef för Kretsloppsavdelningen vid Naturvårdsverket där hon arbetat sedan 2006.

Vad innebär rollen som ordförande för Fjällsäkerhetsrådet?

Fjällsäkerhetsrådet drivs under Naturvårdsverket och Naturvårdsverket utser ordföranden och samordnaren. Rollen som ordförande innebär att hålla ihop arbetet med dess många deltagare. Arbetet som ordförande innebär också att stödja samordnaren i sitt arbete.

Vad betyder samverkan mellan de olika aktörer som utgör Fjällsäkerhetsrådet?

Det är grunden för vår verksamhet. Fjällsäkerhetsrådets medlemmar har olika kompetenser, hängivna fjällen, alla med lång erfarenhet av fjällen och fjällsäkerhet. Ingen enskild aktör skulle ensam kunna driva fjällsäkerhetsrådsarbetet på det sätt som vi tillsammans gör och bidra till en trygg och säker vistelse för besökaren.

Vad betyder klimatförändringarna för fjällsäkerhetsarbetet?

Ganska mycket, skulle jag säga. Fjällen påverkas mer påtagligt av klimatförändringarna. Vi kommer i fjällen att få vänja oss vid ett annorlunda väder än tidigare för årstiden med fler skyfall och översvämningar som exempel. Framtidens fjällupplevelse blir annorlunda. Det blir därför viktigt att förbereda fjällbesökarna genom information och på andra sätt.