3 snabba om fjällsäkerhet - STF

3 snabba frågor till Johan Påve, ansvarig för STF:s fjällstugor från Dalarna i söder till Treriksröset i norr, om besökstrender i svenska fjällen.

Vilka är de viktigaste besökstrenderna i svenska fjällen?

Vi ser att de utländska besökarna har ökat under de senaste åren. Framför allt kommer de utländska besökarna från Mellaneuropa. Stora leder som Kungsleden och fjällens nationalparker lockar särskilt och möjligheten att få vara helt ensamma. Det är en annan slags upplevelse än den som fjällvandring i Alperna innebär. Längs de stora vandringslederna har de svenska besökarna blivit färre de sista åren.
Under pandemin såg vi en tydlig ökning av besökare som går kortare dagsvandringar från bilen och tillbaka till bilen. Ett skäl till detta var att många helt undvik kollektivtrafik under pandemin.

Vilken roll har STF inom Fjällsäkerhetsrådet?

STF bidrar framför allt med våra erfarenheter från och statistik över många fjällbesökare och med idéer utifrån detta. Vi bidrar även till arbetet inom Fjällsäkerhetsrådet som vidareförmedlare av information till fjällbesökare.

Vilka är dina viktigaste råd till en ovan fjällbesökare?

Inför ett fjällbesök, samla på dig så mycket information som möjligt, både om utrustning och om aktuella förhållanden där du planerar att fjällvandra.
Lägg in luft i planeringen. Om något oväntat händer är det viktigt med extra tid. Ha alltid med karta och kompass som du kan använda innan fjällvistelsen, ha alltid med torra kläder i vattentät förpackning och mat som räcker för hela vistelsen med marginal. Att hålla sig varm, torr och mätt är en bra utgångspunkt för en fjällvandring. Tänk även på att i sociala medier är det ofta eller nästan alltid alltid sol i fjällen. Så är det inte i verkligheten.