Välkommen till Arjeplogs fjällsäkerhetskommitté

Vi hoppas ni får en trevlig vistelse i Arjeplogs fjällvärld. Vi som önskar detta är Arjeplogs fjällsäkerhetskommité. Vår uppgift är att sprida information, ta fram underlag för bättre och säkrare fjällvistelse inom kommunen. En vistelse i fjällen ställer stora krav på dig genom omväxlande väderlek och framkomlighet. Visserligen finns fjällräddningen men det är Du som bär det yttersta ansvaret.

Några viktiga tips

 • Bästa säkerhet mot olyckor är ett gott omdöme!
 • Nödtelefoner är placerade vid Laisstugan, Nasafjäll, Peskejaure och Vaimok
 • Planera turen noga och färdas aldrig ensam!
 • Lyssna på väderlekstjänsten, ta inga risker. 
 • Skriv färdmeddelande till stugvärd eller campinggranne - tala om färdväg och när Ni beräknar att vara tillbaka. Glöm ej att avsluta turen med att berätta att Ni återkommit
 • Använd alltid karta och kompass. Fjällsäkerhetskommitén och lantmäteriet har tagit fram en karta för Arjeplogsfjällen med leder och faror inlagda. Den kan köpas hos alla tidigare kartförsäljare och täcker in större delen av fem ordinarie kartor.
 • Utrusta Er alltid för sämsta tänkbara väder. Glöm ej säkerhetsutrustningen
 • Lyssna på dem som har fjällvana och ortsbefolkningen
 • Tag hänsyn till den som har minst erfarenhet i gruppen
 • Håll ihop! Sikten kan försvinna snabbt. Vänd om eller sök skydd om Ni är osäkra
 • Stör ej renar eller andra djur samt städa efter dig

 

Thord  Westerlund, Ordförande
Laisvallsbyvägen 18                 
930 93 LAISVALL                  
 
070-551 01 52 
tottewesterlund15@gmail.com