Bergs fjällsäkerhetskommitté

Kontaktpersoner

Mikael Bohman 
Mikael.Bohman@berg.se

Rickard Svedjesten
rickard.svedjesten@gmail.com