Pressmeddelande 2023-04-20

De vanligaste misstagen bland fjällbesökare

Vårvintern i fjällen innebär högsäsong för både vana och ovana besökare, framförallt är det turåkning på skidor som lockar många. Några av de vanligaste misstagen som fjällbesökarna gör är att underskatta vädrets snabba växlingar, lita för mycket på sin mobiltelefon och dess täckning och att överskatta sin egen kondition. Det framgår av en ny enkätundersökning som Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd har genomfört med experter på fjällturism.

 

– Vårvinterfjällen är en fantastisk miljö. Men det är viktigt att förbereda sig väl för en trygg och säker fjällupplevelse. En vistelse behöver anpassas utifrån fjällens villkor där snabba väderväxlingar är det normala. Allt för många ovana besökare kommer med förväntningar på ständig vackert väder utifrån bilder de sett i sociala medier, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Under mars 2023 genomförde Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd en enkätundersökning riktad till fjällens destinationsbolag och fjällstationer. Enkäten besvarades av 22 vd:ar och motsvarande befattningar, bland dem representanter för Sälen, Vemdalen, Åre Hemavan Tärnaby samt STF:s fjällstationer utmed den svenska fjällkedjan, bland annat Saltoluokta, Abisko och Kebnekaise.

Drygt sju av tio svarade att oerfarna besökare i vinterfjällen har ökat jämfört med för fem år sedan. Mer än hälften svarade att en ökande andel förstagångsbesökare är allt för påverkade av fint-väder-bilder i sociala medier och är inte tillräckligt förberedda på fjällvädrets skiftningar. Ingen respondent ansåg att andelen som var alltför påverkade hade minskat.

Att underskatta de snabba väderväxlingarna är även vad närmare åtta av tio tillfrågade svarade är det vanligaste misstaget som fjällbesökare gör när de förbereder en fjällvistelse. Sex av tio litar för mycket på sin mobiltelefons täckning. Närmare tre av tio överskattar sin egen kondition och en lika stor andel har inte rätt kläder för aktiviteten.

– Att ha mobiltäckning är inte självklart i fjällen. Därför är det viktigt att planera för att klara sig utan mobilen under en fjällvistelse. Även i vårt högteknologiska samhälle är fortfarande karta och kompass en grundsten i planeringen för vistelse i vinterfjällen. Genom att vara väl förberedd ökar chansen för en minnesvärd fjälltur, säger Per-Olov Wikberg.

Läs mer om hur du blir tryggare på vinterfjället

Delresultat från vinterfjällenkäten 2023

Kontakt
Per-Olov Wikberg, samordnare för Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd, 010-698 10 53, 076-115 16 79, per-olov.wikberg@naturvardsverket.se