Pressmeddelande 2021-07-16

Fjällbesökarnas vanligaste misstag

Antalet besökare i de svenska sommarfjällen ökar, något som förstärkts av pandemin. En enkätundersökning genomförd av Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd visar dock att många besökare är sämre förberedda för sin vistelse än tidigare. De vanligaste misstagen är att underskatta vädrets snabba växlingar, överskatta mobiltelefonens täckning samt även i övrigt är dåligt förberedda inför fjällturen.


– Det är glädjande att allt fler upptäcker de svenska sommarfjällen. Vi märker samtidigt att många nya besökare begår misstag som går att förebygga. Därför vill vi bidra till bättre kunskap och förberedelser, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd genomförde mellan 9 juni och 1 juli en enkät riktad till destinationsbolag och fjällstationer om trender i sommarfjällen. Bland annat undersöktes hur väl besökarna förbereder sina vistelser. Enkäten besvarades av 27 vd:ar och motsvarande befattningshavare verksamma i bland annat Sälen, Vemdalen och Åre samt vid STF:s största fjällstationer utmed den svenska fjällkedjan.

Åtta av tio respondenter tror att besöksantalet i år kommer att vara högre än förra året. Pandemin bedöms ha en viktig roll för ökningen enligt respondenterna då många fortsatt semestrar hemma i Sverige. Den bedöms också långsiktigt få positiva effekter på besöksantalen enligt respondenterna.

En tredjedel svarar att gruppen ovana besökare ökat särskilt mycket de senaste fem åren. Enkäten visar även att fjällbesökarna förbereder sig sämre inför sin vistelse jämfört med för fem år sedan. Hälften av respondenterna svarar att besökarnas säkerhetsmedvetande har försämrats. Endast fyra procent anser att det förbättrats. Bilden av besökarnas utrustningsnivå är splittrad. Fyra av tio menar att besökarna är mindre välutrustade än för fem år sedan. En lika stor andel anser att besökarna nu är mer välutrustade.

Nio av tio respondenter anger att det vanligaste misstaget besökarna gör är att underskatta fjällvädrets snabba förändringar. Hälften menar att besökarna överskattar möjligheten att kunna använda mobiltelefoner i fjällen där mobiltäckningen ofta är sämre. En lika stor andel svarar att de har fel klädsel och utrustning för aktiviteten. En tredjedel svarar att besökare underskattar avstånden i fjällen vilket kan göra vandringen till en utmaning.

– Fjällen är en unik och storslagen miljö men som ställer krav på särskilda förberedelser. Såväl vana som ovana besökare behöver planera sin vistelse noga med rätt kläder och utrustning men också genom att uppdatera sig med lokala väderprognoser säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Fjällsäkerhetsrådet har ställt samman sex praktiska tips för en trygg vandring på fjället:

1. Ta med kläder som klarar snabba väderomslag. Ta alltid med vind- och regntäta skalplagg liksom värmeplagg och ett torrt ombyte i ryggsäcken.

2. Ta del av lokala väderprognoser. Vädret kan slå om snabbt. Beakta lokala vädervarningar.

3. Lämna färdmeddelande. Meddela alltid en vän eller släkting er planerade färdväg. Du kan även lämna färdmedddelande digitalt, Läs mer om det här

4. Följ markerade leder. Använd en fjällkarta tryckt på fukttåligt papper. Fjällkartor finns att köpa i välsorterade sport- och friluftsbutiker eller kan laddas ned från Lantmäteriets hemsida.

5. Använd karta och kompass. I fjällen saknas ofta mobiltäckning, lär er att använda karta och kompass innan ni ger er iväg.

6. Rådfråga erfarna människor. Ta kontakt med lokala fjällsäkerhetskommittéer eller andra erfarna människor och ställ frågor om vägval, vattenstånd, broar och annat som underlättar din planering.

Läs mer om hur du förbereder din fjällvistelse här.

Vädret i fjällen kan snabbt växla. Läs mer här.

Om enkätens delresultat- fjällbesökarnas förberedelser och vanligaste misstag. Läs mer här.

För ytterligare information kontakta:
Per-Olov Wikberg, fjällsäkerhetssamordnare vid Naturvårdsverket
010-698 10 53, 076-115 16 79
per-olov.wikberg@naturvardsverket.se


Publicerat: