Pressmeddelande 2021-08-24

Fjällcykling ställer krav på omdöme och säkerhetsmedvetande

Det har blivit allt populärare att cykla i fjällen. Att fler cyklar på stigar och leder medför ett växande behov av att informera fjällcyklister om säkerhet och fjällvett. Det framgår av en enkätundersökning som Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd riktat till destinationsbolag och fjällstationer i fjällen.


– Cyklister rör sig i ett snabbare tempo än vandrare vilket ställer högre krav på säkerhetsmedvetandet och att visa hänsyn mot naturen och andra besökare. Se till att alltid vara rätt utrustad för din cykeltur och tänk på att fjällvädret snabbt kan växla, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd genomförde mellan 9 juni och 1 juli en enkät riktad till destinationsbolag och fjällstationer om trender i sommarfjällen. Enkäten besvarades av 27 vd:ar och motsvarande befattningshavare verksamma i bland annat Sälen, Vemdalen och Åre samt vid STF:s största fjällstationer utmed den svenska fjällkedjan. Bland annat undersöktes vilka aktiviteter som lockar fler respektive färre besökare.

Fjällcykling är en av aktiviteterna som blivit mer populär de senaste åren. Sex av tio destinationsbolag och fjällstationer svarar att fler besökare cyklar på leder och stigar jämfört med för fem år sedan.

Samtliga respondenter instämmer helt eller delvis i påståendet att ”behovet har ökat av att nå ut med information om säkerhet och fjällvett till besökare som cyklar på stigar och leder i fjällen”. Det finns inga särskilda trafikregler för cykling i fjällterräng men cyklisterna bör bland annat lämna företräde för vandrare och vara uppmärksamma på att cykling riskerar att orsaka slitage på leder och stigar.

– Vi ser även hur elcyklar som ny företeelse i fjällen blir allt vanligare. Med en elcykel går det lätt och snabbt att färdas längre sträckor vilket kan få besökarna att ta sig längre bort än planerat. Men att använda elcykel i terrängen omfattas inte av allemansrätten vilket innebär att du behöver fråga markägaren om lov, säger Per-Olov Wikberg.

Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd tips och råd för en tryggare fjällcykeltur

1. Använd alltid cykelhjälm.
2. Håll dig till markerade leder och upptrampade stigar för att inte skada mark och vegetation.
3. Ta hänsyn till vandrare och andra som använder leder och stigar
4. Ta med kläder som klarar snabba väderomslag.
5. Ta med reservslang och pump om olyckan skulle vara framme.
6. Ta med något extra att äta och som ger energi om cykelturen blir längre än planerat.
7. Ta del av väderprognosen och anpassa din tur efter förutsättningarna.
8. Meddela alltid en vän eller släkting er planerade färdväg.
9. Håll behörigt avstånd till betande renar.

Läs mer

Cykling i fjällen ställer särskilda krav på förberedelser

Vädret i fjällen kan snabbt växla

Tips och råd för cykelaktiviteter på skidanläggningarna

Om enkätens delresultat relaterat till fjällcykling

För ytterligare information kontakta:
Per-Olov Wikberg, fjällsäkerhetssamordnare vid Naturvårdsverket
010-698 10 53, 076-115 16 79
per-olov.wikberg@naturvardsverket.se