Pressmeddelande 2021-07-07

Fjällaktörer satsar för att öka besökarnas kunskap om allemansrätten

Svenskarnas intresse för fjällsemester har ökat kraftigt under coronapandemin och trenden väntas bestå. Ökat tryck på populära områden i fjällen har samtidigt aktualiserat frågor om allemansrätten. Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd har genomfört en enkätundersökning till destinationsbolag i fjällen och STF:s fjällstationer. Resultatet visar att en stor majoritet planerar insatser i sommar för att öka besökarnas kunskap om allemansrätten.

– I grunden är det positivt att fler upptäcker fjällen. Ett ökat antal besökare ställer samtidigt krav på gemensamt ansvarstagande. Det är därför glädjande att fjälldestinationer och fjällstationer satsar på att informera besökare om deras rättigheter och skyldigheter i naturen, säger Sanja Kuruzovic, samordnare och sakkunnig i frågor om allemansrätten på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd genomförde mellan 9 juni och 1 juli en enkätundersökning riktad till fjällens destinationsbolag och fjällstationer. Enkäten besvarades av 27 vd:ar och motsvarande befattningar verksamma i bland annat Sälen, Vemdalen och Åre samt STF:s största fjällstationer utmed den svenska fjällkedjan. Resultaten visar att behovet av informationsinsatser om allemansrätten har ökat.

Samtliga som svarat på enkäten instämmer i att det har blivit viktigare att informera om allemansrätten jämfört med för fem år sedan. Hälften svarar att de tycker respekten för allemansrätten har försämrats under samma tid. Enkätsvaren visar att fjälldestinationerna och fjällstationerna tar ett stort ansvar för att informera om allemansrätten. Nio av tio svarar att de genomför eller planerar att genomföra riktade informationsinsatser om allemansrätten till gäster och besökare i sommar. Sju av tio har också genomfört informations- eller utbildningsinsatser de senaste två åren för att öka kunskapen om allemansrätten hos de egna medarbetarna.

– Många som semestrar i fjällen i sommar gör det för första gången. Med bra förberedelse, rätt utrustning tillsammans med kunskap om allemansrätten ökar möjligheten att det blir en bra och även tryggare upplevelse för en själv och för andra. Gemensamt ansvarstagande behövs för att alla ska få en härlig upplevelse i våra fantastiska fjällmiljöer, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Naturvårdsverket riktlinjer för ett hållbart friluftsliv riktar sig till alla som vistas i fjällen:

1. Hitta nya smultronställen. Det finns många fina platser i naturen. Passa gärna på att utforska nya områden med lägre besökstryck nu när det är många ute. Tips finns på länsstyrelsens webbplats.

2. Välj en bra tid. Kolla upp området du ska besöka i förväg, till exempel via kommunen eller länsstyrelsen, och försök undvika tillfällen när besökstrycket är stort.

3. Ska du besöka ett naturreservat eller en nationalpark? Här kan allemansrätten vara begränsad. Kolla vad som gäller innan du ger dig ut.

4. Bedrivs renskötsel där du är? Visa särskild hänsyn under kalvningstiden (april-juni), samt under perioder då samling och skiljning av renar förekommer. Håll alltid hundar kopplade och undvik att gå rakt mot renarna. Ju tystare du är desto lugnare blir renarna.

5. Den bästa fjällupplevelsen får du om du är förberedd. Fjällen skiljer sig en del från andra naturområden. Fjällsäkerhetsrådet har tips och råd för härliga och säkra fjällturer på webbplatsen.

6. Naturen är finare utan skräp. Packa ner en påse för skräp och matrester så att det kommer med hem igen i stället för att bli kvar i naturen.

Allemansrätten – inte störa, inte förstöra – innehåller rättigheter och skyldigheter för vistelser i naturen. Samlad information om allemansrätten finns på Naturvårdsverkets webbplats.

För ytterligare information, kontakta:
Per-Olov Wikberg, handläggare och fjällsäkerhetssamordnare vid Naturvårdsverket
010-698 10 53, 076-115 16 79
per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Sanja Kuruzovic, handläggare och sakkunnig om allemansrätten vid Naturvårdsverket
010-698 11 25
sanja.kuruzovic@naturvardsverket.se

Stina Söderqvist, presskontakt, 010-698 13 00
stina.soderqvist@naturvardsverket.se


Publicerat: