Pressmeddelande 2022-08-04

Säkerhetsmedvetandet sjunker bland fjällbesökare

Nästan nio av tio fjälldestinationer och fjällstationer uppger att besöksantalet sommartid i deras del av fjällen har ökat under de senaste fem åren. Det visar en ny enkätundersökning från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd. Bland dem som besvarat enkäten uppger sex av tio att besökarnas säkerhetsmedvetande har sjunkit under samma tid. Det vanligaste misstaget besökarna gör är att underskatta fjällvädrets snabba skiftningar.

– Det är glädjande att allt fler upptäcker de svenska fjällen. Att fjälldestinationer och fjällstationer samtidigt signalerar att säkerhetsmedvetandet sjunker bland besökarna är oroväckande. En anledning kan vara att antalet ovana besökare har ökat. Säkerhetsmedvetande handlar om att vara påläst, välutrustad och ha en plan att följa men också att ändra om förutsättningarna förändras, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd genomförde mellan 16 juni och 27 juni en enkätundersökning riktad till destinationsbolag och STF:s fjällanläggningar. Bland annat undersöktes hur säkerhetsmedvetandet hos besökarna hade utvecklats. Enkäten besvarades av
32 vd:ar och motsvarande befattningshavare verksamma i bland annat Sälen, Vemdalen, Funäsfjällen och Åre samt STF:s största fjällstationer utmed den svenska fjällkedjan.

Nästan nio av tio har upplevt en ökning av besökare under de senaste fem åren i sin del av fjällen. Pandemin har bidragit positivt till besöksutvecklingen enligt respondenterna. Närmare nio av tio anger att ovana besökare har ökat under samma tid. Det gör dem till den besöksgrupp som ökat mest under perioden.

Ökningen av ovana besökare kan vara en förklaring till att säkerhetsmedvetandet hos gäster och besökare sjunkit. Sex av tio tillfrågade anger att säkerhetsmedvetandet har försämrats under de senaste fem åren. En av tio anger att det har förbättrats. Bilden av besökarnas utrustningsnivå är splittrad. Tre av tio svarar att den har förbättrats och något fler att den försämrats.

Åtta av tio respondenter anger att det vanligaste misstaget besökarna gör är att underskatta fjällvädrets snabba skiftningar. Hälften menar att besökarna överskattar sina mobiltelefoners täckning. Drygt fyra av tio svarar att de överskattar sin egen kondition. En lika stor andel svarar att besökarna inte har rätt klädsel för aktiviteten.

– Fjällen är en fantastisk miljö. Att ha koll på fjällvädret och vara beredd på snabba skiftningar är bland det viktigaste för att fjällvistelsen ska bli lyckad. Vissa ovana besökare kommer uppenbarligen för dåligt utrustade och förberedda. Våra tidigare studier visar att bilder av vackert väder i sociala medier har en påverkan. Om en besökare är beredd på väderskiftningar blir garanterat upplevelsen bättre, säger Per-Olov Wikberg.

Fjällsäkerhetsrådet har ställt samman sex praktiska tips för en trygg vandring på fjället:

1. Ta med kläder som klarar snabba väderomslag. Ta alltid med vind- och regntäta skalplagg liksom värmeplagg och ett torrt ombyte i ryggsäcken.

2. Ta del av lokala väderprognoser. Vädret kan slå om snabbt. Beakta lokala vädervarningar.

3. Lämna färdmeddelande. Meddela alltid en vän eller släkting er planerade färdväg.

4. Följ markerade leder. Använd en fjällkarta tryckt på fukttåligt papper. Fjällkartor finns att köpa i välsorterade sport- och friluftsbutiker eller kan laddas ned från Lantmäteriets hemsida.

5. Använd karta och kompass. I fjällen saknas ofta mobiltäckning, lär er att använda karta och kompass innan ni ger er i väg.

6. Rådfråga erfarna människor. Ta kontakt med lokala fjällsäkerhetskommittéer eller andra erfarna människor och ställ frågor om vägval, vattenstånd, broar och annat som underlättar din planering.

Läs mer om hur du förbereder din fjällvistelse här.

Vädret i fjällen kan snabbt växla. Läs mer här.

För ytterligare information kontakta:
Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd
010-698 10 53, 076-115 16 79
per-olov.wikberg@naturvardsverket.se


Publicerat: