Pressmeddelande 2022-07-15

Allt fler barnfamiljer lockas av sommarfjällen

De svenska fjällen har sett en positiv tillströmning de senaste åren förstärkt av pandemin. En av de besöksgrupper som ökat är barnfamiljer. Det framgår av en ny enkätundersökning som Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd har genomfört riktad till fjällens destinationsbolag och STF:s fjällanläggningar.

– Det är glädjande att fler barnfamiljer söker sig till fjällen. Att ta med barnen till fjällen kan skapa ett friluftsintresse för livet, om de första upplevelserna blir positiva. Planera på barnens villkor och anpassa aktiviteterna efter deras förutsättningar, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd genomförde mellan 16 juni och 27 juni en enkätundersökning riktad till destinationsbolag och STF:s fjällanläggningar. Bland annat undersöktes utvecklingen för olika besöksgrupper. Enkäten besvarades av 32 vd:ar och motsvarande befattningshavare verksamma i bland annat Sälen, Vemdalen, Funäsfjällen och Åre samt STF:s största fjällstationer utmed den svenska fjällkedjan.

Drygt sex av tio svarar att antalet barnfamiljer med yngre barn (4–12 år) har ökat sommartid under de senaste fem åren. Pandemin bedöms ha haft en positiv effekt på ökningen då många barnfamiljer sökt sig till svenska fjällen som alternativ till traditionella utlandsresor.

Enkätresultaten visar också att dagstursvandring är den aktivitet som ökat mest av de undersökta aktiviteterna. Drygt åtta av tio respondenter svarar att denna aktivitet har ökat de senaste fem åren.

– Till dagstursvandrarna hör många barnfamiljer och även oerfarna fjällbesökare. Det är klokt att inte vandra för långt i början, särskilt när man vandrar med barn. Att vandra och tälta kräver mer planering och kan vara en naturlig utveckling för en familj som börjar bli mer fjällvan, säger Per-Olov Wikberg.

Fjällsäkerhetsrådet har ställt samman sex praktiska tips för barnfamiljer som planerar för en fjällvandring:

- Gör barnen delaktiga i planeringen av fjällturen. Låt barnen vara med och bestämma var och hur ni ska vandra. Låt barnen räkna ut dagsetappernas längd, planera bra rastplatser med mera.

- Välj ryggsäck som passar barnet. Försök att se till att ryggsäcken passar barnets rygg, axlar och midja. Här gäller samma noggrannhet som när man väljer ryggsäck som vuxen.

- Låt barnet bära sin egen packning. En tumregel kan vara att barnen börjar bära packning när de börjar skolan. Innan dess är det naturligt att föräldrarna bär barnens packning.

- Gå korta etapper, ta många pauser och lek mycket. När barn är med på turen gäller korta vandringspass och många pauser. Glöm att gå i femtio minuter och vila tio, det funkar inte med de flesta barn. Däremot kan det funka utmärkt att gå tjugo minuter och vila fem, eller att gå tio minuter och leka två. Då kan många barn hålla på nästan hur länge som helst.

- Undvik för mycket sötsaker. Ofta gör man barnen en otjänst genom att låta dem äta godis och annat sött under vandringen. Sötsaker gör att blodsockret rusar i höjden, för att sedan rasa ner i skoskaften.

Läs mer om fjällvandring på sommaren med barn

Länk till delrapport som underlag för pressmeddelandet

För ytterligare information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd
010-698 10 53, 076-115 16 79
per-olov.wikberg@naturvardsverket.se


Publicerat: