Pressmeddelande 2021-12-30

Minskad riskacceptans bland svensk offpist-skidåkare

Sedan 2001 har 36 svenska skid- och snowboard-åkare omkommit i lavinolyckor. Merparten har omkommit utanför Sverige, de flesta i Alperna. Ofta sker olyckorna i samband med ett frivilligt risktagande. Nu syns tecken på en förändring. Sedan 2013 har riskacceptansen sjunkit bland offpist-skidåkare. Det visar resultat från en rapport som Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd presenterar idag.

– Intresset för att lära sig mer om lavinsäkerhet växer bland skid- och snowboard-åkare i Sverige. Allt fler använder också lavinprognoser för att kunna fatta välgrundade beslut inför åkning i brant och potentiellt lavinfarlig terräng. Det är faktorer som sannolikt bidragit till att riskacceptansen förändrats mot alltmer ansvarsfulla normer hos allt fler offpist-skidåkare, säger Per-Olov Wikberg, samordnare på Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Under vintern 20/21 genomförde Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd för tredje gången en enkätundersökning tillsammans med skidsajten Freeride.se, riktad till svenska skid- och snowboard-åkare. Sammanlagt besvarades undersökningen av 1503 personer vilka definierade sig som utpräglade offpist-åkare.

Bland annat ställdes frågor om riskacceptans. I studien 2013 instämde tre av fyra (74 procent) helt eller delvis i påståendet ”om jag vill ha bra offpist måste jag vara beredd att ta risker”. När motsvarande fråga ställdes 2017 hade andelen sjunkit till två av tre (66 procent) och till sex av tio (62 procent) i den nu aktuella studien.

Nästan nio av tio (89 procent) har svarat att de ”alltid”, ”ofta” eller ”ibland” avstår från ett offpist-åk på grund av misstänkt lavinfara. Ett beslut att avstå från ett visst åk på grund av misstänkt lavinfara är en beslutsprocess med flera delar. Nästan nio av tio (89 procent) diskuterar och fattar beslut tillsammans med sina åkkamrater. Mer än åtta av tio (85 procent) baserar sitt beslut på information från aktuell lavinprognos. Denna andel har ökat från nästan åtta av tio (78 procent) i den förra mätningen.

Tre av tio (28 procent) svarar att de varit med om en offpist-relaterad olycka annan än laviner de tre senaste säsongerna. Den vanligaste skadan är efter fall i brant terräng (56 procent). Nästan lika vanligt (52 procent) är skada efter krock med klippa, träd eller annat fast föremål. Fyra av tio (42 procent) har skadat sig efter hopp från en klippa.

– Utvecklingen mot alltmer ansvarsfulla normer vid offpist-skidåkning är glädjande. Samtidigt vittnar många bedömare i fjällen om en annan trend, mot brantare och aggressivare åkning. Ett enda misstag kan leda till ödesdigra konsekvenser. Vi behöver därför bredda riskdiskussionen till mer än bara laviner, säger Per-Olov Wikberg.

Läs rapporten


För ytterligare information kontakta:
Per-Olov Wikberg, Samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd 010-698 10 53, 076-115 16 79, per-olov.wikberg@naturvardsverket.se


Publicerat: