Rapporter kring ett förändrat klimat och dess möjliga effekter på fjällsäkerhetsarbetet

Här publiceras rapporter efterhand som tar upp olika aspekter på hur fjällsäkerhetsarbetet kan komma att påverkas av ett förändrat klimat. 

1. Klimat och fjällsäkerhet- en kartläggning av forskningsläget

En kartläggning av kunskaps- och forskningsläget avseende klimatförändringarna i fjällen.  Fjällsäkerhetsrådet har i denna rapport kartlagt klimatförändringarnas förmodade inverkan på fjällsäkerheten. Syftet är att ge en överskådlig bild av hur Fjällsäkerhetsarbetet i Sverige kan komma att påverkas av ändrade klimatförhållanden.

2. Fjällsäkerhet i ett förändrat klimat-intervjuer

Fjällsäkerhetsrådet har i denna rapport sammanställt resultatet av
19 intervjuer med experter om klimatförändringarnas förmodade
inverkan på fjällmiljön och fjällsäkerheten.  Syftet är att ge en fördjupad bild av rådande kunskapsläge och att bidra till ökad förståelse för de utmaningar som fjällsäkerhetsarbetet står inför.