Fjällsäkerhetsrådets sommarfjällenkät 2018

Under 2018 genomfördes ännu en sommarenkät bland  fjälldestinationer och fjällstationer där vi frågat om aktuella trender bland fjällens besökare. 

Drygt hälften av de svarande fjälldestinationerna och fjällstationerna uppger att andelen ovana besökare har ökat jämfört med för fem år sedan och nästan hälften menar att säkerhetsmedvetandet har sjunkit bland besökarna. Till de vanligaste misstagen som besökarna gör i samband med sina fjällvistelser hör att de underskattar hur snabbt och dramatiskt fjällvädret kan ändras, att de överskattar den egna konditionen och att de litar för mycket på mobiltäckningen.