Tillgänglighet för Fjällsäkerhetsrådet.se

Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här texten beskriver hur webbplatsen Fjällsäkerhetsrådet.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Fjällsäkerhetsrådet.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du skicka e-post till oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • Kundtjänst, telefon 010-698 10 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kända problem

  • Webbplatsen saknar alternativ navigering så som webbkarta eller A till Ö-lista, vilket krävs för webbplatser utan sökfunktion, WCAG 2.4.5 (AA)
  • Kontrasten mellan bild och bakgrund är otillräcklig i vissa fall, WCAG 1.4.3 (AA)

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Fjällsäkerhetsrådet.se. Senaste bedömningen gjordes den 12 juli 2019.

Webbplatsen publicerades den 30 oktober 2018.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 22 februari 2023.