Mycket snö och höga vattenflöden väntar tidiga fjällbesökare

Alla som planerar att åka till fjällen när reserestriktionerna lättar den 13 juni bör räkna med ovanligt stora snömängder och höga vattenflöden, det gäller främst från Jämtlandsfjällen och norrut. Den som planerar att färdas i högre terräng gör klokt i att anpassa sin utrustning efter rådande snöläge med tanke på detta.

– Överlag är det fortsatt ovanligt mycket snö kvar i fjällen, särskilt gäller detta högt belägna områden från västra Jämtlandsfjällen och norrut. Med rätt förberedelser har årets tidiga fjällbesökare en härlig tid att se fram emot, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Flera fjälldestinationer och fjällsäkerhetskommittéer utmed fjällkedjan rapporterar om rekordstora mängder snö och höga vattenflöden för tillfället. De lokalt stora snömängderna i kombination med lokalt höga vattenstånd i både bäckar och åar gör att passager över öppet vatten eller ännu isbelagda sjöar kräver större vaksamhet än vanligt. Dessa förhållanden väntas gälla ytterligare några veckor, och påverkar därmed inledningen av fjällens högsäsong för sommarbesökare.

Den viktigaste anpassningen av förberedelserna är att ha skor och kläder eller annan utrustning som kan behöva användas både för blöta partier efter lederna och även de rådande snöförhållandena. Man bör även räkna med att det kan ta betydligt längre tid att ta sig fram än vanligt.

– Det är i de flesta fall fortfarande möjligt att göra de turer som man har planerat, men det kräver anpassad utrustning och att man noga planerar igenom besöket. Sök därför uppdaterad information om förhållandena i aktuellt fjällområde innan besöket då förhållanden snabbt kan ändras, säger Per-Olov Wikberg.

Den rådande coronapandemin ställer också särskilda krav på fjällbesökaren. Här kommer några tips att beakta inför planeringen av fjällbesöket just denna sommar.

  • Håll avstånd. Rasta på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare. 
  • Gör gärna kortare fjällturer. Även om du känner dig frisk innan du beger dig ut på en längre fjälltur kan du insjukna om du har blivit smittad. Tänk särskilt på konsekvenserna vid en flerdagarstur, då risken är större att inte kunna ta sig hem för egen maskin.

  • Egenansvar vid sjukdom eller skada. Om du blir sjuk eller lättare skadad i fjällen så gäller i princip samma regler som hemma – du får själv kontakta lämplig vårdinrättning. Det kan innebära att du får stanna ett extra dygn där du befinner dig eller själv anlita och bekosta lämpligt transportmedel. Om du behöver hjälp, ring 112 eller be någon hjälpa dig att kontakta fjällräddningen.

Andra bokningsregler än normalt på fjällstationer och fjällstugor. Svenska Turistföreningens fjällstationer och fjällstugor tar i sommar enbart emot förbokade gäster för att undvika trängsel. Tillgång till gemensamhetsutrymmen är också begränsad. Läs mer om detta på www.svenskaturistforeningen.se. Övriga fjällstugor i väglöst land kan ha andra restriktioner, läs mer på respektive huvudmans webbplats.

Fjällsäkerhetsrådet har ställt samman information samt tips och råd med bilder av aktuella förhållanden längs efter fjällkedjan på vår webbplats, som särskilt riktar sig till förstagångsbesökare men som även kan hjälpa mer erfarna vandrare.

http://www.fjallsakerhetsradet.se/fjallsommaren2020

Naturvårdsverket har även sammanställt 10 tips angående vad som kan vara viktigt att känna till rent allmänt inför sommarens besök i naturen.
www.naturvardsverket.se/ta-hand-om-varandra-och-naturen