Freerideenkäten 2013

Den enkätundersökning som Fjällsäkerhetsrådet genomfört tillsammans med skidåkarsajten Freeride.se är en av de mest omfattande som gjorts i Sverige inom området lavininformation och lavinsäkerhet. Enkäten och denna rapport är en del av ett arbete som ytterst syftar till att bidra till bättre kunskaper samt att öka förståelsen av förändrade attityder och beteenden hos åkare som tillbringar mycket tid i lavinfarlig terräng. Enkätresultatet utgör ett underlag som kan ge vägledning till en bättre förståelse för varför lavinolyckor inträffar.  Här följer några av slutsatserna i sammanfattning:


Publicerat: